Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24304
Oliver Tušla
Host

Dobrý den,
děkuji za dotazy.

1) Aplikace je možná dokonce vhodnější na jiných typech škol, než je gymnázium. Aplikace cílí na jednoduchost a názornost celého výukového procesu. Dalo by se tedy říct, že může být pro žáky motivační i tam, kde by o danou látku žáci jinak neměli zájem. Na ostatních typech škol se dá aplikace využít v předmětu chemie nebo fyziky stejně jako na gymnáziu. Pro základní školy je látka, co se týče orbitalů, nejspíše moc pokročilá. Nicméně se dá ve fyzice použít Bohrův model atomu, který si může vyučující pravým kliknutím stáhnout z aplikace například do své prezentace. Elektronové konfigurace prvků s menším počtem elektronů se běžně na základních školách vysvětlují právě pomocí Bohrova modelu. Nepodceňuji ani motivační stránku 3D modelů jako něčeho zajímavého pro budoucí malé chemiky.

2) Aplikaci jsem se již v rámci testování snažil rozšířit do dalších škol. Školy jsem měl již vybrané, ale kvůli stávající pandemii nedošlo realizace. Nejprve se přes známé kolegy mojí paní učitelky chemie pokusím v příštím školním roce aplikaci rozšířit na další gymnázia v Praze, zapracuji další připomínky, a poté budu cílit i na další typy středních škol a další oblasti. Zároveň se pokusím nabídnout aplikaci na mojí bývalé základní škole, viz otázku 1. Aplikaci chci nabídnout jednak z důvodu, aby se moje práce využila, jednak z důvodu, že podle učitelů a podle dotazníkového šetření mezi žáky je aplikace přínosná pro osvojení látky.

3) Problematikou softwarových licencí se shodou náhod hodně zabývám ve svém volném čase. V budoucnosti bych se rád věnoval vědeckému výzkumu a mým plánem je řídit se principy vědecké komunikace Open Access. Ta spočívá v tom, že by výsledky práce měly být dostupné okamžitě, bezplatně, trvale a svobodně. Okamžitě a trvale je zdrojový kód mé aplikace zveřejněn v repozitáři GitLab, na nějž je odkaz na stránce FAQ v aplikaci. Po skončení tohoto ročníku SOČ přidělím zdrojovému kódu licenci 3-clause BSD, která mi zajišťuje zachování autorství, ale nijak neomezuje využití kódu. Text tištěné práce také zveřejním po skončení SOČ v sekci FAQ.

4) Vzhledem k tomu, že je aplikace dostupná na webové adrese, využíval jsem velké množství distribučních kanálů. Na výběru domény jsem si dal velmi záležet, aby byla dobře zapamatovatelná. Na přednáškových akcích jsem ostatním jednoduše adresu řekl a oni ji bez problémů vyhledali. Dále jsem svým známým adresu zaslal přes sociální sítě, e-mail atp. Velkým kanálem je dozajista i škola a učitelé, viz otázku 2.

Oliver Tušla