Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24303
Ema Tomanová
Host

2. Vzhledem k úzkému symbiotickému stavu mikrobiot a hostitelského organismu nelze stoprocentně určit jedinou příčinu. Dysbióza je indukována vnějšími faktory, jako je např. antibiotická léčba, strava, stres či toxin z prostředí; změna tedy nenastává sama o sobě a dle mého názoru v tomto případě nemůžeme považovat mikrobiom za primárního „viníka“. Spouštěče si totiž vpravujeme či vytváříme v těle mnohdy sami. Mikrobiom ale může velkou měrou přispívat k rozvinutí patogeneze nemoci. Pro Parkinsonovu nemoc a potvrzení jistého vlivu mikrobiomu při progresi uvažujeme jako důkaz postupnou akumulaci agregátů a metabolitů ve směru od n. vagus přes ENS až do CNS.
Choroba sama příčinou změny mikrobiomu jistě být může, ale spíše nepřímo – minimálně je-li léčena farmaky, která mají nepopiratelný dopad na jeho (dočasnou) změnu. Jako další faktor může být i změna stravovacích návyků během nemoci.