Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24302
Jakub Svoboda
Host

A) Úklidová místnost bude využita jako sklad pro čistící potřeby. Po domluvě jednotlivých majitelů bytů, může být klidně využita jako kočárkárna. Ale nad touto
otázkou jsem nepřemýšlel a pokud by se objekt realizoval, tak by se tam dodělala přípojka vody, aby jsme si zde mohli napustit vodu a např. vytřít chodbu. A
kanalizace také, mohla by zde být např. výlevka.

Počet parkovacích míst je 25. Od investora jsme měli zadané, že jsme celkový počet bytů, tedy 23, máme vynásobit číslem 1,1. což po vynásobení vyjde 25,3,
proto jsem zvolil 25 parkovacích míst. Kdyby toto číslo bylo nedostačující, tak by se mohlo přidat další podzemní podlaží a nebo by lidé mohli parkovat na
vedlejším veřejném parkovišti u kulturního domu.

B) Zdivo Porotherm T 50 profi, jsem zvolil, protože má dobré tepelně izolační vlastnosti a že je vhodné i pro vícepodlažní objekty. Kdybych nad tímto projektem
měl volnou ruku, tak ho asi udělám celý monolitický, v dnešní době je to moderní a celá stavba by byla dokonale spražená a stavba by spolu výborně
spolupůsobila.

Základové pasy jsem použil z prostého betonu, protože podle geologického průzkumu, je zde v suterénu únosná zemina. Kdyby použil pasy ze ŽB, tak bych musel mít
od statika statický výpočet a návrh vyztužení daných pasů.

Retenční nádrž jsem řešil až úplně na konci projektu, takže v celkovém situačním výkresu je dešťová voda svedená do uličního řadu dešťové kanalizace, ale ve
vizualizacích si můžete všimnou, že jsem zde zvolil studnu, která je formou retenční nádrže a voda z ní může být použita pro zalévání zeleně v celém areálu
bytového domu.

Stropy jsou odlišné kvůli tomu, že nám pí. učitelka řekla, že minimálně jeden strop bude z nosníků a vložek a druhý z panelů kvůli maturitní zkoušce z
konstrukčních cvičení. Kdyby to bylo pouze na mě, tak bych nechal všechny stropy z dutinových ŽB panelů Spiroll a nebo bych je udělal monolitické.

C) Dle požadavků investora, jsem v bytovém domě zvolil 2 bezbariérové byty, které jsem oba umístil do prvního nadzemního podlaží. Do bytového domu vedou rampy,
takže toto podlaží je bezbariérové, ale ostatní podlaží už nejsou. To by šlo vyřešit vložením výtahu, pak by celý objekt byl bezbariérový.

Odstup od hranice pozemku mám minimálně 2m, tuto hodnotu nám zadal investor. Takový odstup je potřeba okotovat, kvůli stavebnímu povolení, aby ho bylo možné
vydat.