Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24300
Nicole Victoria Hrbková
Host

1) Dobrý den, ano, jelikož mě toto téma velmi zajímá, hledala jsem (a stále hledám) informace na více místech, přičemž samozřejmě nesmíme opomenout pana Jelínka. Na internetu jsem shlédla spoustu jeho rozhovorů a minulý rok na podzim jsem se osobně zúčastnila jeho přednášky v Sono centru v Brně, kde společně s Gabrielou Koukalovou hovořili na téma mentální přípravy mladého sportovce. Z této přednášky jsem si odnesla mnoho užitečných poznatků a opět trochu jiný vhled do světa sportovní psychologie, za což jsem moc ráda. Při tvorbě mé práce jsem se však rozhodla čerpat z jiné literatury, která se věnuje přímo sestavení mentálního tréninku. Samozřejmě by se dalo citovat z velké spousty zdrojů a práci rozšiřovat prakticky do nekonečna, ale pro účely své SOČ jsem se rozhodla citovat literaturu, ze které jsem přímo čerpala myšlenky pro svou práci.
2) Myšlenka sestavit soubor mentálních cvičení napadla mě samotnou, když jsem přemýšlela nad tím, jak využít své dosavadní zkušenosti a celou SOČ k tomu, abych mohla vytvořit něco, co bude mít skutečně smysl, někomu to pomůže, popřípadě alespoň poskytne příležitost seznámit se s novou, pro mě velmi zajímavou metodou tréninku. Jelikož sama tenis hraji, vím, jak důležité je umět pracovat se svými myšlenkami. Mám to štestí spolupracovat se sportovní psycholožkou, ale vím, jak drahá záležitost to je a ne každý si to může dovolit – proto jsem si řekla, že vytvořit nějaký “návod” pro tenisty, jak mohou pracovat se svými myšlenkami a poskytnout tento návod – čili soubor mentálních cvičení – zdarma, bude super věc.
3) To je samozřejmě úskalí kvantitativního průzkumu – smaozřejmě by bylo lepší, kdybych pracovala s každým tenistou individuálně, pečlivě mu každé cvičení vysvětlila a dohlédla na poctivé plnění mnou zadaných úkolů… ovšem to by bylo velmi (velmi velmi) náročné časově, takže jsem spoléhala na to, že zkrátka kdo má o cvičení zájem, přečte si mé materiály a skutečně cvičení bude praktikovat – samozřejmě mě napadla i varianta, že se někdo rozhodne cvičení vyzkoušet, ale třeba po týdnu to vzdá – proto jsem v dotazníku pro stručné zhodnocení mentálních cvičení položila otázku, zda cvičení respondent opravdu pečlivě praktikoval po dobu jednoho měsíce. Vzhledem k charakteru kvantitativního průzkumu tak musíme spoléhat na pravdivost odpovědí (a čisté svědomí) jednotlivých tenistů. Co se týče toho cvičení relaxace – samozřejmě to nejde číst a provádět zároveň, ale kdo pečlivě četl moje instrukce, zjistí, že jsem doporučila si text nahrát a posluchat jej při samotném relaxování se zavřenýma očima.
4) Ano, zlepšení jsem indikovala na základě velmi podrobného statistického porovnání odpovědí respondentů před a po absolvování mnou navržených mentálních cvičení (viz přílohy práce). Zároveň jsem se setkala s velmi pozitivní zpětnou vazbou tenistů, kteří za mnou přišli během turnajů s tím, že jim moje cvičení pomohla (například, že už si tolik nevšímají dění mimo kurt a lépe se soustředí, i když prohrávají).