Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24297
Aneta Odrihocká
Host

Zdravím Vás, děkuji za dotazy, zde jsou mé odpovědi.

Do jaké míry je vaše analýza textů původní (samostatná)?
Texty jsem analyzovala sama a výsledky konzultovala s mým vedoucím SOČ. Případnou symboliku motivů jsem poté citovala z jiných knižních zdrojů.

Co má Adam v Hruškově básni společného s archetypem biblického Adama kromě jména? Co vás vedlo k tomu, spojovat Hruškovy básně s biblickými motivy?
V Hruškových básních vidím menší souvislosti s Biblí než u ostatních analyzovaných textů. Jednou z nich je potřeba navázání vztahu, kterou bych přirovnala k momentu stvoření Evy, která byla přímo stvořena, aby Adam z Genesis nebyl sám.

Skutečně si myslíte, že motiv majáku ve Wolkrově Baladě o námořníkovi je biblický had? Není to metaforicky vyjádřená naděje (světlo) pro bezpečnou plavbu –„železně se tyčící k nebi maják“?
Když se nad verši, kde je zmiňovaný maják zamyslím, mohl by skutečně symbolizovat naději. Mé přirovnání k hadovi jsem usuzovala podle motivu z Bible, kde je had vyloženě koncentrací zla a maják v baladě je brán jako odčinění námořníkova špatného svědomí.

Mohla byste srozumitelně formulovat cíl své práce a následně přesněji shrnout závěry?
Hlavní cíle práce jsou poukázání na postavy Adama a Evy jako zdroj inspirace pro tvůrce básnických děl. Analýza a porovnání textů a také srovnání a nalezení souvislostí s motivy z Genesis.

Můžu konstatovat, že v každé ze zmiňovaných básní je vždy použit jeden motiv jako dominantní, ale samozřejmě se v mnoha částech prolínají.
Jak už zmiňuji v závěru a také ve videu, motiv vztahu v několika formách se objevuje ve všech textech kromě básní Petra Hrušky, kde naopak cítíme jeho absenci. Dalším velmi častým motivem, jenž můžeme vidět především v básních Holana a Honse je láska k ženě, její fyzická krása a přitažlivost, se kterou se často propojují i motivy zrady a pokušení.
Kromě motivů, které se váží k postavám se vyskytuje v básních mnoho přírodních elementů. Dominantním prvkem je určitě voda v několika podobách.