Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24294
Jiří Adamec
Host

Můj průzkum má určité shody s běžnými volebními průzkumy od různých agentur, a to hlavně v části zisku procent jednotlivých politických subjektů a zisku jednotlivých mandátů v Poslanecké sněmovně. V čem je ale můj průzkum jedinečný, je jeho komplexnost a zohlednění dalších mnoha velice důležitých faktorů. Jeho zaměřením na různé voličské skupiny (pohlaví, věk, preference dle politické náklonnosti vůči určitému politickému subjektu) lze pozorovat zajímavé odchylky, které se běžným průzkumem člověk nikdy nedozví. Kupříkladu lze z mého průzkumu čerpat hodnocení vlády a opozice, preference jednotlivých politiků, klíčové politické faktory nebo spokojenost s polistopadovým vývojem České republiky. Pro politické subjekty takto detailně rozpracovaný průzkum může znamenat signifikantní nárůst volebních preferencí, jelikož se dle jeho obsahu mohou zaměřit na potenciální voliče, o kterých strany dosud nevěděly či jim nedávaly dostatečnou váhu, a naopak přestat oslovovat ty, u kterých šanci na získání hlasů skoro nebo vůbec nemají. Díky zpětné vazbě svých voličů ve věci klíčových politických faktorů mohou strany a hnutí přizpůsobit vlastní program ke zohlednění poptávky voličů po jejich straně a rozšíření okruhu přesvědčených a nově příchozích voličů z jiných subjektů. Pro běžného občana má tento průzkum mnohem větší váhu v tom, že zjistí, nakolik je jeho politický názor shodný (a rozdílný) s ostatními voliči politických subjektů.

Jiří Adamec