Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24291
Veronika Musílková
Host

hodnota referenčního B2M je reálně naměřená stejným způsobem jako hodnoty všech sledovaných genů, tedy metodou RT-PCR. Pro každý vzorek vztáhneme hodnotu sledovaného genu ke genu referenčnímu, jehož hodnota platí právě pro daný vzorek. Jednotlivé vzorky totiž nemusí být stejně koncentrované.
Kdybychom chtěli počítat s absolutní koncentrací (nikoliv relativní), museli- bychom koupit ke každmu genu standardní vzorek o známé koncentraci a porovnávat ho s koncentrací sledovaného genu ve všech vzorcích (výpočet trojčlenkou). Námi zvolená metoda je běžně užívaná, neboť je levnější. Nemusíme tak kupovat standart pro každý z námi sledovaných a měřených genů.
Pokud by se to metodou delta delat Ct vztahovalo ke vzorku kontrolnímu (vzorku v čase 0 nebo vzorku bez růstových faktorů apod.), pak by hodnota kontrolního v zorku byla stanovena buď jako 1 nebo jako 100 %. Ostatní vzorky by pak byly násobky a díly této kontrolní hodnoty.