Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24286
Josef Macháček
Host

ODPOVĚDI:
1) Bohužel jsem kvůli koronavirové krizi nemohl uskutečnit žádné besedy na ZŠ, tudíž se naplánované besedy přesunuly na následující školní rok. Stihl jsem však před karanténou uskutečnit ,,zkušební“ besedu s mladší skupinou návštěvníků psychologického semináře na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi.
2) Mé pocity z besedy jsou kladné, jelikož mě práce s mládeží moc baví a myslím, že můj zápal pociťují i žáci, kteří se besedy účastní. Kladné hodnocení besedy jsem obdržel také od vyučujícího psychologického semináře, což mé kladné dojmy z besedy ještě více umocnilo. Samozřejmě, že můj projev není dokonalý, avšak myslím si, že jsme do projektu s kamarádkou vkročili pravou nohou a těším se na další uskutečněné besedy, které budou snad ještě lepší a lepší.
3) Výuka probíhala v přátelském duchu. Snažil jsem se žáky co nejvíce zapojit do výuky a navodit pocit, že se v podstatě ani ničemu neučí. Mnoho každodenních situací jsme se s kamarádkou snažili vyobrazit předvedením běžných reakcí na tyto situace. Následně jsme názorně předvedli správné reakce na tyto situace dle pravidel etikety. Většina scének zobrazujících tyto běžné situace byla koncipována zábavnou formou, tudíž scénky prohloubily zájem žáků o náš výklad. Z reakcí na scénky, z aktivního zapojení dětí do výuky a ze zlepšení znalostí zúčastněných žáků v odvětví etikety usuzuji, že první pokus o besedu byl úspěšný a beseda splnila svůj účel.