Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24273
Radka Šinkorová
Host

Vážená poroto, zasílám odpovědi na vaše otázky.

1)Jakou rozhlednu nebo vyhlídku byste návštěvníkovi odjinud doporučila jako nejatraktivnější?
Z důvodu velké rozmanitosti rozhleden a vyhlídek, je velice obtížné doporučit jednu nejatraktivnější rozhlednu nebo vyhlídkové místo. Jelikož nevím, co bude návštěvník preferovat, nabídla bych mu následující 3 tipy. Pokud by jeho hlavním cílem bylo vidět krajinu a krajinné dominanty, určitě bych mu doporučila rozhlednu Strážný vrch u Moravské Třebové, odkud je vidět do širokého okolí. Pokud by chtěl raději vidět město z jiné perspektivy, určitě by měl navštívit Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, jež poskytuje úchvatný výhled nejen na historickou část města ale i zámek zapsaný na seznam UNESCO. Náročnějším cestovatelům bych pak doporučila Svojanov, z jehož věže jsou vidět krásné lesy obklopující tento gotický hrad, lom pod hradem, ale i celý městys Svojanov s jeho dominantou – kaplí sv. Máří Magdalény Hlásnice. Přidanou hodnotou návštěvy hradu Svojanov může být pro cestovatele také návštěva vlastního hradu včetně jeho expozic. Bude tedy záležet na individuálních preferencích návštěvníků – cestovatelů a jejich následném výběru.

2)V prezentaci zmiňujete, že jste robila prieskum mezi seniormi a v práci o tom nepíšete?
Ve vlastní práci jsem se zaměřila pouze na mladistvé, jelikož jsem chtěla vědět, jaké mají o této problematice povědomí mí vrstevníci. Později jsem si ale uvědomila, že by bylo zajímavé například zjistit i povědomí seniorů, a proto jsem se v 2. fázi zaměřila i na tuto věkovou skupinu. Pro budoucí bádání bych chtěla získat i relevantní informace a zaměřila bych se na skupiny 18-45 , 45-65.

3) Vyústí Vaše práce ve formě nějakého letáčku pro infocentrum?
Tato otázka není ani tak na mně, ale spíše na koordinátora Českomoravského pomezí, s kterým jsem v kontaktu. Případně vzniklý materiál(letáček) by dle mého mínění mohl přispět ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti těchto míst. Letáček bychom v budoucnu mohli jistě vytvořit, ale záleží na další budoucí strategii turistické oblasti. Plánovaný letáček by mohl být zaměřen právě na rozhledny a vyhlídková místa, společně s hrady a zámky v Českomoravském pomezí. Marketingově to musí zaštítit buď město Litomyšl, nebo koordinátor právě již zmíněného Českomoravského pomezí.

S pozdravem Radka Šinkorová