Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24261
Jan Lukovský
Host

1. Je to způsobeno tím, že ve vodě je průhlednost vhodnější pro kamufláž, než na souši, protože voda a ostatní transparentní materiály mají mnohem vyšší index lomu světla než vzduch, takže na vzduchu jsou kvůli tomuto lomu světla více nápadné než ve vodě. Na otevřeném moři je také málo předmětů za kterými se schovat nebo se kterými splynout, takže mají často živočichové žijící v pelagiálu méně možností na kamufláž.
2. Nejsem si jist, pokud jsem správně pochopil otázku. Zbarvení u krevet se přizpůsobuje evolucí přirozeným výběrem, takže kreveta, která vypadá podobněji jako svůj hostitel (/své prostředí) přežije spíš než jeho příbuzní a tím spíše přežije a předá své geny na toto zbarvení svým potomkům. Některé krevety (například druh Typton carneus) pravděpodobně získávají své zbarvení aktivně tím, že požírají svého hostitele (viz. kapitola 2.2.1 mé Sočky)
3. Má to více důvodů. Jedním z nich bylo to, že daná práce měla sloužit jako základ pro další práce na toto téma, vybrali jsme tedy pouze několik skupin, abychom dostali představu které skupině bychom měli věnovat v následujícím výzkumu. Dalším důvodem je důvod praktický, protože by bylo náročné sehnat vzorky jedinců každého druhu a pro naše účely tedy stačil pouze určitý výběr. A posledním důvodem je, že některé naše vzorky byly pravděpodobně staré nebo s nekvalitní DNA a geny se v některých případech nenaamplifikovaly nebo se tomu tak stalo nekvalitně. Ovšem s panem profesorem Ďurišem již domlouváme rozšiřování daného fylogenetického stromu a on mi pomáhá se sháněním nových vzorků a nových druhů.