Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24260
Barbora Headlandová
Host

1) Z určitého úhlu pohledu by se na to mohlo takto pohlížet. Například Jakub Železný vždy našpulí pusu na konci svého vstupu a bez tohoto prvku by to nebyl on. Co se týče Vámi uvedených herců, tak u nich se dají drobné i větší nedostatky ve výslovnosti/projevu odpustit, pokud umí perfektně hrát, protože to je hlavní věc, kterou divák ocení. Například když máme slovenského herce, který má špatnou českou výslovnost, ale perfektně hraje, tak o něm i tak řekneme, že je to skvělý herec a jeho drobné výslovnostní nedostatky přejdeme. Samozřejmě u některých herců je přímo využíváno jejich vad v jejich rolích, stále ale jde o to, jak zapůsobí na diváka svým hraním. Co se týče moderátorů, zde je to jiné. Jejich hlavní prací je moderování – konkrétně zpráv. Ano, mají nám předávat informace, ale ty mají být objektivní, takže nám tolik nejde o postavu samotného moderátora, ale spíše o obsah daných zpráv. A pokud je máme poslouchat a daný mluvčí je profesionál, tak si nemyslím, že by si mohl „dovolit“ nějaké větší odchylky ve výslovnosti, neboť je to pouze prostředník v předávání informací a zde o žádnou jeho image nejde. Něco jiného je to samozřejmě v pořadech lehčího rázu nebo ve vlastních show samotných moderátorů. Zde image moderátora hraje podstatnou roli.

2) Jak jsem psala ve své práci – pokud by bylo pokračování, tak primárně na suprasegmentální jevy, aby má analýza byla kompletní. Pokud bych se ale měla zaměřit i na další média, musely by mít zkoumané vstupy mezi sebou opět nějaké propojení, např. byly by to všechno debaty, rozhovory nebo reportáže, neboť v rozhlase ani na internetu nebývají delší hlavní zprávy. Myslím ale, že zde by podmínky nebyly tak úplně vyrovnané (různí hosté, různá prostředí reportáží, různý čas), proto kdybych ještě něco podobného psala, zaměřila bych se asi zase na večerní/hlavní zprávy jiných televizních stanic.