Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24253
Anna Pazourková
Host

Dobrý den, děkuji Vám za Váš posudek.
K tomuto tématu jsem se dostala tak trochu náhodou, neboť jsem při pátrání v rodinném archivu objevila několik čísel zkoumaného časopisu. Po přečtení několika článků mě zarazila jejich protichůdnost a rozhodla jsem se tématu blíže věnovat a některá čísla prozkoumat podrobněji. Vybrala jsem si ke zkoumání ročníky z poloviny dvacátých let, především kvůli jejich fyzické dostupnosti. Nicméně pravdou je, že bych si přála více se na toto téma v budoucnu zaměřit a porovnat změny v různých ročnících z jiných období. Ve své práci jsem se snažila o pokud možno detailnější analýzu, a proto jsem zkoumala pouze dva ročníky z konkrétního období. Domnívám se, že komparace více ročníků, nebo různých časopisů by zásadně změnila charakter mé práce a posunula by ji do rozměru spíše přehledové a ucelenější. Jistě by bylo zajímavé pokusit se toto téma podrobně zpracovat a sledovat linii vývoje smýšlení redakce Šťastného domova za celou dobu publikování časopisu, stejně jako by bylo zajímavé porovnat Šťastný domov s jinými (nejen) ženskými periodiky své doby. Domnívám se, že jsem svou prací položila hrubé základy budoucí komplexnější práci, která bude nicméně jistě vyžadovat mnohem více času, neboť se jedná o relativně široké téma.
Šťastný domov mi jako časopis zaměřený na život v domácnosti a přitom postihující nejen překotné změny ve vnímání žen, ale i celkově ženskou emancipaci v Československu a ve světě připadal pro mé zkoumání zcela vhodný. Jsou na něm patrně viditelné a skvěle prezentovatelné rozdíly mezi emancipací v teorii a praxi, i jakási nevyjasněnost myšlenky emancipace a jejího prosazování. Svým způsobem obsahuje myšlenky nejpokrokovějších žen, i žen mnohem konzervativněji smýšlejících.
Naprosto s Vámi souhlasím, že je i v dnešní době snaha úplně naplnit heslo „Starej se o rodinu a buď moderní“ téměř nadlidským úkolem. Mě osobně připadá, že jsou na ženu kladeny stále vyšší a vyšší požadavky, aby byla úspěšná jak v profesním, tak osobním životě. A ačkoli se to možná na první pohled nezdá, časopis Šťastný domov můžeme v některých článcích vnímat jako relativně aktuální, svým způsobem připomínající celé spektrum současných, moderních ženských časopisů.
Ještě jednou Vám velmi děkuji za milý posudek i otázky a přeji pěkný den,
Anna Pazourková