Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24249
Marie Graclíková
Host

Dobrý den Vážená poroto,
níže zasílám odpovědi na vaše dotazy.
1. Je známo, že dlouhá léta produkci jablek v EU zastávala Itálie. Bohužel pro ni se však za poslední roky vyšvihlo v tomto odvětví i Polsko, které nyní prodej jablek v Evropě výrazně ovlivňuje. Ve světovém měřítku tuto funkci zastává největší producent Čína. Ta vyprodukuje ročně až 10x více jablek než například USA.
2. Jablka byla sklízena takto předčasně, jelikož jsem se doslechla a je to známý fakt, že se veškeré ovoce (včetně jablek) sklízí ještě před dobou plného zrání. Toto se děje hlavně kvůli z daleka dováženému ovoci a nechává se samostatně dozrát.
Zavedla jsem tudíž tento jev do extrému, abych zjistila, jak velké rozdíly budou mezi jablky skladovanými a jablky, která zrála o 3 měsíce déle v přirozeném prostředí (na stromě). Tudíž jablka byla sklizena takto předčasně, aby bylo zjištěno, zda má předčasný sběr jablek nějaký vliv na cukernatost apod., popřípadě jak velký.
Dusitany úzce souvisí s dusičnany, jelikož na ně mohou zoxidovat, což se mohlo při zkoumání jednotlivých jablek lehce projevit při oxidaci moštu. Avšak zde v mé práci jde o překlep z nepozornosti, jelikož jsem se zaměřovala již na oxidované dusičnanové ionty.
3. Je možné, že se vlivem skladování zvýšila koncentrace obsahu jak vápenatých, tak ostatních látek právě kvůli pozvolnému vysychání dužiny. Jelikož sondy měřily jablečné mošty o různé koncentraci (vlivem skladování), tak mohlo dojít ke zdánlivému navýšení i těchto látek. To by mohl být důvod, proč sonda naměřila vyšší obsah právě těchto iontů u jablek skladovaných.