Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24247
Nela Klusová
Host

1) Uvažujete o tom, že byste váš soubor námětů, pořízených fotografií a videí pro výuku přírodopisu (po doladění detailů) v digitální nebo knižní formě mohl dostat k vyučujícím přírodopisu v rámci celé ČR?
Ano, to je něco, čeho bych chtěla dosáhnout. Po své maturitě bych chtěla do učební pomůcky přidat ještě několik protokolů, ke kterým mám nafocené fotky. Jedná se např. o vnitřní a vnější stavbu pupenů, které jsem už bohužel do odevzdání SOČky nestihla. Po dodělání zmíněných protokolů bych chtěla zkusit nabídnout učební pomůcku nějakému nakladatelství, které by ji případně mohlo vydat. Zatím to je pouze myšlenka, nic podrobnějšího jsem si zatím nezjišťovala. Pokud by se tato možnost ale neuskutečnila, nabídla bych učební pomůcku alespoň v PDF verzi, včetně veškerých fotek a videí.

Ve své předchozí práci SOČ 2018 (Praktická cvičení z botaniky s minimální sadou celoročně dostupných pokojových rostlin) jsem rovněž vytvářela učební pomůcku pro praktická cvičení. Používala jsem ale klasický optický mikroskop a zaměřila se jen na botaniku. Tuto učební pomůcku jsem po dokončení nabídla téměř stovce učitelů a setkala se s pozitivním ohlasem. Učební pomůcku jsem dále nabídla projektu „Praktika na dálku“, který má ve své režii Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK a Katedra biologie a environmentálních studií PedF UK.

2) Co vše jste musela v čase vytváření práce obětovat?
Nevím, zda bych řekla přímo „obětovat“. Práce mě velice bavila, přestože jsem nad ní strávila spoustu času, a ne vždy se dařilo tak, jak bych si představovala. Hlavně dokončování práce bylo časově dost náročné, a ne vždy se mi podařilo skloubit učení, koníčky a práci na SOČce. Koníčky šly stranou a učení jsem též věnovala méně času než obvykle. Nicméně se to nikde negativně neprojevilo a koneckonců jsem se učila samotnou tvorbou učební pomůcky.

3) Je něco, co byste udělala jinak?
Ano, potřebovala bych si lépe rozvrhnout čas. V předchozí učební pomůcce jsem závěr neměla připravený formou pracovního listu pro žáky, pouze jsem žákům vynechávala volné místo (a závěr si tak formulovali samostatně, každý podle svého). Kvůli tomu jsem zřejmě měla špatný odhad, co se týče množství času stráveného nad tvorbou textové části protokolů, závěr formou pracovního listu mi zabral mnohem více času, než jsem očekávala.

Na začátku své práce jsem též neměla 100% vychytané focení objektů a následné úpravy. To se mi podařilo vychytat až v průběhu práce, takže toto bych též udělala jinak, byť se jedná víceméně pouze o to, že některé fotografované objekty nemají jednolité pozadí bez struktury. Uvažovala jsem i o znovunafocení objektů. Některé organismy jsou ale dostupné pouze v poměrně krátkém časovém intervalu, takže jsem od tohoto nápadu upustila. A co se týče úprav, mé první úpravy nebyly úplně efektivní z hlediska času nad nimi stráveném, což se ale dalo očekávat, protože fotografie jsem nikdy předtím neskládala.