Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24244
Veronika Musílková
Host

1)mRNA je nestailní z toho důvodu, že podává v buňce informaci o okamžitém stavu. Nutí tak buňku k okamžité reakci a syntéze proteinu, který kóduje. Kdyby byla stabilní, došlo by k jejímu hromadění v buňce a celý proces proteosyntézy by se zahltil.
Tu kauzalitu jsem zamýšlela tak, že při provedení prvního cyklu RT-PCR by se RNA po denaturaci rozložila. Máte pravdu v tom, že základním důvodem použití retranskrypované formy DNA je především její schopnost tvořit dvoušroubovici. Tato vlastnost pak umožňuje opakovanou duplikaci sledovaného genu v průběhu mnoha cyklů (většinou 40) při metodě RT-PCR.