Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24243
Ema Tomanová
Host

Dobrý den, postupně se pokusím zodpovědět Vaše dotazy.

1. Mitochondriální gen MT-RNR2 neboli mitochondrially encoded 16S RNA je homologický s bakteriální 16S rRNA, takže se dá říci, že abrevovaná verze tohoto bakteriálního a archeálního genu je přítomna i v eukaryotech. Kvůli odlišné stavbě ribozomů u eukaryotické buňky kóduje malou podjednotku gen 18S rRNA. Tento gen se tedy používá pro fylogenetické studie u eukaryot.