Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24242
Adéla Pistrichová
Host

Dobrý den,
zasíláme odpovědi na otázky poroty:

1) Změřily jste samy sobě 2D:4D? V případě, že ano, co vás překvapilo?
Ano, změřily. Nejdříve jsme se totiž musely naučit pracovat s vypůjčeným skenerem a vlastně si vyzkoušet samotnou metodu našeho měření, jelikož ve škole jsme již pracovaly samy bez výpomoci našeho vedoucího. Ale dotazník jsme si vyplňovat nezkoušely, protože jsme dopředu věděly, na co se jednotlivé otázky zaměřují.
Musíme konstatovat, že nás výsledky původně lehce překvapily, ale spíše tím, jak odpovídaly nežli cokoliv jiného.

2) Přinesla Vaše práce něco k současným debatám o genderu?
Jelikož v naší práci nemáme dostatečně velký zkoumaný vzorek, nemohla zatím do současných debat přispět, vytvořily jsme ji však ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, kam obě směřujeme, proto je možné, že až na výzkum navážeme v příštích letech, mohl by nám sloužit nejen jako materiál například k bakalářské práci, ale i jako základ budoucího většího výzkumu, který by již do diskuzí přispěl a měl náležitou vypovídající hodnotu.

3) Co nám výsledky výzkumu říkají? Jak byste je interpretovaly?
Výsledky výzkumu nám ukazují vztah mezi poměrem délek prstů našich respondentů a jejich odpověďmi na dotazník. Jak je patrné, u některých otázek je vliv prenatálního testosteronu na sledovaný jev mnohem větší než u jiných, což ovšem není něco překvapivého. Z celého výzkumu tedy plyne, že prenatální testosteron má vliv na chování dospívajících. Tento vliv je patrný zejména ve věcech jako je ochota pomáhat, logické a jazykové dovednosti nebo denní příprava do školy, což potvrzují i jiné současné výzkumy této problematiky.

4) Jakou roli sehrávají další proměnné v životě člověka, které determinují jeho vývoj? Je opravdu množství prenatálního testosteronu tak klíčové?
Těchto proměnných je hned několik, které spolu souvisí a navzájem se ovlivňují. Například výchova, která je zcela klíčová v našem vývoji a kterou jsme detailněji zmiňovaly v naší práci, dále prostředí, ve kterém se nacházíme, či etnická skupina a spoustu dalších.
Prenatální testosteron je pouze jeden z faktorů, které nás zásadně ovlivňují, ale když se změní jeden faktor, změní se částečně i celkové chování jedince. Proto je pro nás prenatální testosteron důležitý a je dozajista zajímavé vědět, jak tato korelace funguje a co vše ovlivňuje.

Zdraví
Adéla Svobodová a Adéla Pistrichová.