Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24241
Andrea Davidová
Host

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na mé otázky.
Andrea Davidová

ODPOVĚĎ #23918

1) V každé věkové kategorii bylo sledováno 10 dětí. Celkově jsem pozorovala 30 dětí.

2) Pracovní listy jsem nevytvořila, hledala jsem je dle témat a věkových kategorií v materiálech určených pro mateřské školy. Pracovní listy jsem ale upravovala pro své potřeby – změnila jsem nebo upravila zadání.

3) Výsledky ukazují, že většina dětí má rozvinutou řadu schopností a dovedností na dobré úrovni a pětileté až šestileté děti jsou tedy připraveny na školní docházku. Vzhledem k tomu, že jsem výzkum realizovala začátkem března, věřím, že děti v tuto dobu mají více znalostí a zlepšily se ve věcech, které jim dělaly problém.

4) Dívky byly více pečlivé, na úkolech si dávaly záležet a pracovaly tedy pomaleji. Oproti tomu chlapci byli více roztržití, každý úkol chtěli mít rychle dokončený. Rozdíly ve správnosti výsledků jsem ale nepozorovala.

5) Dopomoc se objevovala ve formě slovní rady, praktické ukázky, také ve formě opakovaného, popřípadě dalšího vysvětlení nebo delšího nácviku. Obecně dítě potřebuje větší podporu od dospělého při vykonávání úkolu, činnosti.
Všechny vypracované pracovní listy jsem si zakládala a porovnávala jsem je s ostatními v průběhu výzkumu.