Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24237
Adéla Molnárová
Host

1
Jedna z dalších možností výpočtu BMR je využití kalkulačky volně přístupné na internetu. K těm nejvyužívanějším patří kalkulačka Michala Josefa Tótha. Další je pak z roku 1990 – Mifflin-St Jeorova rovnice. Z této pak byl vytvořen Katch-McArdleho vzorec, ten zohledňuje i svalovou hmotu.

2
Kaliperace, odhadování množství tělesného tuku pomocí kaliperačních kleští. Těmi se změří tloušťka kožní řasy na několika místech za dodržení jistých postupů. Metod, kterými můžeme dojít k výpočtu je více. Mně je nejznámější metoda, kdy se míry následně sečtou a dle tabulek se vyhodnotí. Zaleží na pohlaví měřené osoby.

3
Tento pojem není lidem tolik znám. Jedná se tedy však o metodu, která stojí na výdeji energie při dýchání – na rozdílu definovaného množství kyslíku, co vdechneme a oxidu uhličitého, jež vydechneme. Touto metodou získáme přehled o skutečném klidovém metabolismu. Na základě zjištěných hodnot lze pak sestavit velice přesný jídelní plán.