Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24220
Veronika Musílková
Host

2) Hodnoty se vztahují k tzv. referenčnímu genu, neboli house keepingu (úklidovému genu). Takových genů, kterých se v buňce exprimuje reltivně stabilní a veliké množství je více, např.: GAMDH, ACTB, YVHAZ, TBP, B2M, S18. Pro daný soubor vzorků je třeba vybrat referenční gen optimální. Pro náš pokus jsme vybrali B2M (beta 2 mikroglobulin). Výsledek je potom podíl exprese sledovaného genu ku referenčnímu. Počítá-li se v logaritmické stupnici, jedná se o jejich rozdíl. Při metode delta delta CT, se výsledná hodnota vztahuje ještě ke kontrolnímu vzorku, ale toho jsme v pokusu nepoužili.