Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24197
Zora Vazačová
Host

Jakub Hampl
Mensa gymnázium Řepy
Analýza potenciálních a realizovaných dopadů projektu Nové Hedvábné stezky
https://www.youtube.com/watch?v=DzL7MUpBZU8&feature=youtu.be

1) Na konci části 3.1.4 uvádíte: „Velikost ekonomiky dané země je vyjádřena v HDP té dané země. Možnými alternativami k HDP je HDP na osobu, HNP, počet obyvatel nebo národní důchod.“ Mělo by na výsledek modelů vliv použití zmíněných alternativ vyjádření velikosti ekonomiky? Proč jste zvolil právě absolutní velikost HDP?
2) V části 3.1.7 uvádíte: „Tato práce je limitována možnými chybami v datech, neúplnými daty a chybami v měření.“ Které použitých ukazatelů jsou podle vašeho názoru nejvíce zatíženy uvedenými problémy?
3) V závěru uvádíte „Zajímavým výsledkem Input-Output analýzy je, že odvětví, které by muselo nejvíce zvětšit produkci (ostatní zpracovatelský průmysl), není odvětví, které se nejvíce podílí na exportu do Číny (výroba strojů a zařízení j.n.).“ Čím si tento výsledek vysvětlujete?
4) ČR na nové hedvábné stezce neleží, a proto nízké efekty nejsou překvapením. Dochází ale k vedlejším, resp. nepřímým efektům nové hedvábné stezky ve smyslu, že se (díky nutnému rozvoji infrastruktury) zvyšuje export/import ČR do zemí, které na nové hedvábné stezce leží? Uveďte příklady zemí a případných efektů.
5) Stručně zformulujte dopady současná epidemiologická situace na obchodování mezi ČR a Čínou a dalšími státy?
6) Jaký je, podle Vás, vztah obchodu a politiky, respektive jaký vliv mají tzv. „vyšší hodnoty“ v politice na podobu businessu?