Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24192
Martin Řezáč
Host

Štěpkovač
Petr Pešek

Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
Jaká je životnost nožů?
Jak seřizujete střižnou vůli?
Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.