Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 18 informatika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 18 informatika

#24190
Roman Neruda
Host

Práce 13 – Bezkontaktní snímání tepové frekvence (f. Kalod)

1. Zkoušel jste i jiné transformace obrazových dat než jen separaci zelené složky? Například převod do stupňů šedi (tam zelená složka tvoří cca. 60%, takže její význam by zůstal zachován a přitom by se úplně neztratily i informace z červené a modré složky)? Mělo by význam použít kameru s vyšší snímkovací frekvencí?

2. Devět měření použitých pro vyvození závěrů o kvalitě postupů a vhodnosti parametrů je poměrně málo. Prováděl jste následně nějaké rozsáhlejší testování?