Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24188
Roman Fuchs
Host

Proč nebyly zpracovány buňky samic? Co kdyby měli sekáči pohlavní chromozomy typu ZW?

Proč k diferenciaci pohlavních chromosomů dochází?

Proč v evoluci dochází k zmnožení či redukci počtu chromozomů? Co je častější?

Proč lze čekat absenci diferencovaných pohl. chromosomů u plesiomorfních linií? Vyvinulo se určení pohlaví ve všech skupinách nezávisle a přitom tak podobně? Jak by se potom univerzálně rozšířila přítomnost repetice GATAn v PCH, kdyby je společný předek neměl?