Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24179
Vladimír Vícha
Host

Štěpán Filip
Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10
Jiráskovo gymnázium, Náchod
Otázky poroty:
Ke grafu 3 na straně 30 se váže fitování exponenciální funkcí a výpočet poločasu přeměny 116 s. Takto krátký poločas je nesmysl. Víte, jak by vám při takovém poločasu rozpadu poklesla za 25 h měření aktivita filtru?
Zkoumal jste, jaká je efektivita záchytu produktů přeměny radonu na filtru?
Domníváte se, že uvedeným měřením s přístrojem safecast lze rozlišit složení podloží (žula, pískovec)?