Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24156
Martin Řezáč
Host

Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV
Radim Kundrata
V Práci je několikrát zmíněna řídící elektronika, v příloze práce je výkres mechanického rozložení elektronické části. Jakým způsobem byla tato část navržena, je k dispozici alespoň blokové schéma zapojení elektroinstalace?
kde je výpis – aspoň části programu?
Schéma zapojení řízení s Raspberry Pi?
Kompresor tepelného čerpadla je třeba dimenzovat nejen s ohledem na jeho schopnost přečerpávání chladiva, ale třeba i podle toho aby pracoval ve správném místě své pracovní charakteristiky a oblasti P-H diagramu. Jak to bylo při návrhu kontrolováno?
Jaké plánujete další využití práce?