Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24153
Martin Novak
Host

Návrh přípravku pro testy krytí IPX4 – Richard Kokštein

V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?
V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?
Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?
Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?
Jak probíhaly hydro testy?
Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím rameni?