Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24148
Oldřich Sucharda
Host

10) Práce: Kontejnerový azylový dům pro matky s dětmi
Studentka: Nela Janovská
Prezentace:
https://youtu.be/sEF4RUWKPMg

Dotazy k práci:
A) Brala jste v potaz při svém návrhu prostor pro plnění domácích úkolů a studium školních dětí v obytných jednotkách nebo v jiném klidném prostoru (většinou bývá vlivem neutěšených rodinných poměrů školní prospěch ohrožen – problém se soustředěním se v nevyhovujících sociálních a pobytových podmínkách)?
B) Z jakého důvodu jste se rozhodla pro vámi zvolené konstrukční řešení (kontejnery)? Jaké jiné varianty konstrukčního řešení by bylo možné použít? Zabývala jste se ekonomickou náročností různých konstrukčních variant?
C) Měla jste možnost navštívit osobně nějakou kontejnerovou stavbu pro bytové potřeby nebo občanskou vybavenost?