Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24147
Martin Řezáč
Host

Alternativní koncepce mechanismu spalovacího motoru
Jakub Záhora
Byly provedeny aspoň nějaké pevnostní výpočty klik. mechanismu?
Nebude tam problém mrtvých bodů v úvratích?
Na str. 12 a 13 uvádíte “Z tohoto chování tak lze vyvodit logický předpoklad, že navrhované pohybové ústrojí je z pohledu využití hnací energie mnohem účinnější než klasické klikové ústrojí.”. Když je tedy mnohem účinnější, proč se nepoužívá? Odhadněte účinnost “klasického klikového ústrojí”.
Bylo po vytištění modelu motoru třeba dělat nějaké změny?
Popište rozdíl mechanismů silového rozkladu na obrázku 5.