Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24145
Jaroslav Koleček
Host

1. Na str. 14 uvádíte, že hlavními podmínkami pro život želvušek jsou přítomnost kyslíku, vody a vhodné potravy. Jak se dovedou želvušky vypořádat s nedostatkem kyslíku ve vodním prostředí, aniž by upadly do anabiózy?
2. Přestože rodové složení se lišilo podle typu silnice, analýza vysvětlila pouhá 3 % variability. Jaké jiné faktory mohly hrát v rozdílech rodového složení roli (a vysvětlit větší podíl variability v datech)?
3. Proč je na grafech 2 a 4 frekvence aut. dopravy jen do 6 aut za hodinu, když bylo na řadě lokalit zjištěno výrazně přes 100 aut za hodinu?