Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24127
Vlastimil Mikšík
Host

11. Analýza jedlého hmyzu
Jan Gajdošík

OTÁZKY POROTY:
Dotaz 1: Hmyz je od roku 2018 v EU zařazen mezi “potraviny nového typu”. Víte, co tento pojem znamená?
Dotaz 2: Popište princip, jak jste ve své práci stanovil “Stravitelnost organické hmoty”?
Dotaz 3: Lišily se postoje ke konzumaci hmyzu mezi muži a ženami, kterých jste se dotazoval svým dotazníkem? Jaké další faktory mohou ovlivnit vztah spotřebitelů ke konzumaci hmyzu a výrobků z něj připravených?