Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24117
Mihulka
Host

Hezký den, zde jsou otázky:

1. Tahle práce je o rajčatech. Proč se ale v tomto výzkumu využívají právě rajčata? Jaký vliv by podle autorky mělo nahrazení rajčat za jiný druh rostliny, pochopitelně se stejnými mutacemi v genomu?

2. Jaké nejvíce významné obtíže či komplikace musela autorka během práce překonat?

3. Autorka zmiňuje, že by bylo možné studovat transport auxinů i u dalších druhů rostlin, pomocí radioaktivně značeného auxinu. Jaké rostliny by si k tomu autorka vybrala a proč?