Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24115
Vladimír Vícha
Host

Aleš Socha
Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN
Gymnázium Frýdek-Místek
Otázky poroty:
Nedefinoval jste veličinu šum. Můžete to udělat a popsat, v čem je podstata měření?
Podle tabulky 2 je relativní rozdíl hodnot šumu při teplotním rozdílu 40°C v řádu jednotek procent, což může být nejistota měření. Zhodnoťte tuto informaci z hlediska významu chlazení.
Pozn.: V práci některá čísla obrázků chybí a některá jsou duplicitní.