Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24112
Pavel Jankovský
Host

Tereza Ševčíková, Eutanazie z pohledu laické veřejnosti a zdravotníků, https://www.youtube.com/watch?v=sIMmQQrSqnU

Proč jste do dotazníku nezahrnula otázku, zda by respondenti v případě legalizace eutanázie tuto byly ochotni sami vykonat?

Myslíte si, že institut tzv. dříve vysloveného přání podle § 36 zákona č. 372/2011 o zdravotních službách, resp. Předběžné prohlášení podle § 38 zákona 89/2012 Sb., by mohly být alespoň částečným řešením problému euthanasie? Jestliže ano, tak v čem; jestliže ne, tak proč?