Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24105
Daniel Kavan
Host
  1. Proč se aktivita na kyselině hyaluronové zkoušela zcela jinou metodou, než u ostatních polysacharidů?
  2. Jaký byl použitý hmotnostní spektrometr. Produkty štěpení byly určeny jen ze změřených hmot, nebo se prováděla i nějaká fragmentace?
  3. Dokážete mi blíže popsat graf 1 a 2? Co je na obrázku, co ukazujou jednotlivé osy?