Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24092
Vladimír Vícha
Host

Barbora Baštářová
Vliv morfologie, druhu materiálu a aktivace povrchu na smáčivost
Gymnázium Blovice
Otázky poroty:
Vy jste prováděla měření na křemíku. Lze tuto metodu použít i na textilní materiály?
Na str. 47 a 57 jsou uvedeny chyby ovlivňující měření. Jak se pozná, že výsledek je těmito chybami ovlivněn?