Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24089
Pavel Jankovský
Host

Aneta Vacková, Kosmický prostor a nebeská tělesa v mezinárodním právu veřejném, https://www.youtube.com/watch?v=odQ2FSEkApo

Zamýšlela jste se nad vymahatelnosti práva v kosmickém prostoru? Uveďte příklady právních vztahů založených v kosmickém prostoru, jejichž závazky jsou podle Vás vymahatelné.

Myslíte si, že fyzické pronikání soukromých subjektů do kosmického prostoru bude mít vliv na kosmické právo? Jestliže ne, tak proč? Jestliže ano, tak jaký? Posuďte event. inspiraci startem kosmické lodi Dragon.