Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24088
Zora Vazačová
Host

Michal Špitálský
Jakub Tesařík
DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. Pardubice
Propagace, marketing a organizace regionálního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět 2019“ v Ústí nad Orlicí včetně doprovodného programu
https://www.youtube.com/watch?v=Odvvz3NNvw8&feature=youtu.be

1) Festival Jeden svět probíhá nejen v Ústí nad Orlicí, ale v řadě měst po celém území ČR, což zmiňujete i vy ve své práci. Nutno dodat, že tento festival je zaměřen na dva základní okruhy návštěvníků. Jednou stálou skupinou jsou žáci základních a středních škol, kteří shlédnou filmy v rámci vyučování. Druhá skupina osob jsou lidé, kteří tento festival dokumentárních filmů navštěvují pravidelně každoročně. Charakterizujte typického diváka festivalu Jeden svět.
2) Zmiňujete, že pořadatel neměl zájem o plakáty, vstupenky. Porovnejte náklady spojené na propagaci na webu a sociálních sítích se zvýšením návštěvnosti, tedy výnosů.
3) Zjišťovali jste, v jakém segmentu došlo ke zvýšení návštěvnosti o 10 %? Jednalo se o vyšší počet organizovaných školáků nebo se zvýšila individuální návštěvnost?
4) Výroční zprávy festivalu uvádí v 2018 51 projekcí pro školy a 23 pro veřejnost. V 2019 pak 56 projekcí pro školy a 24 pro veřejnost. Nestojí tento fakt za zvýšením návštěvnosti festivalu spíše, než marketing? Pokud jste stále přesvědčeni, že marketing, zkuste podložit dalšími argumenty.