Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24084
Vlastimil Mikšík
Host

5. Výskyt motolice jaterní (Fasciola hepatica) v chovech skotu a malých přežvýkavců na území České republiky
Čeněk Motyčka

OTÁZKY POROTY:
Dotaz 1: V praktické části popisujete koprologické vyšetření k detekci F.hepatica u ovcí s pouze 1 pozitivním výsledkem. Můžeme očekávat podobné výsledky i u koz?
Dotaz 2: Jaký je Váš osobní názor, proč došlo ke snížení výskytu F.hepatica od 60.let minulého století?
Dotaz 3: S ohledem na záchyt pozitivního kusu na jatkách. Očekáváme záchyt fasciolózy u mléčného nebo masného skotu?