Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24082
Pavel Jankovský
Host

Marek Břečťan, Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj, https://youtu.be/_LDk45I9Rts

Lze aplikovat některý segment/y mezinárodního trestního práva na porušování některých článků Úmluvy o právech dítěte?

Na základě jakých kritérií jste dospěl k řadě svých závěrů (např. že „Norimberské procesy byly spravedlivé“), neboť tato kritéria z Vaší práce dostatečně nevyplývají.