Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24077
Vladimír Vícha
Host

Matěj Gajdoš
Simulace ultra-relativistických srážek jader podle Glauberova modelu
Gymnázium Ústí n. Labem
Otázky poroty:
Jaké další modely se používají při studiu srážek atomových jader a jaké
výhody a nevýhody vůči nim má Glauberův model?

K jakým konkrétním experimentálním předpovědím mohou vést výsledky
výpočtů založených na vašich modelech?