Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24068
Daniel Kavan
Host
  1. Jaký byl zdroj jednotlivých použitých růstových faktorů?
  2. Proč jsou v garfech 3, 4 a podobných uvedeny na osách hodnoty v px a px^2 (mimochodem použití horního indexu na mocninu by přidalo práci lesku – v drobnostech je síla)? Nešlo by jednotky přepočítat na skutečné rozměry? Jak?
  3. Organoidy jste fixovala látkou PFA. O jakou jde látku/směs?