Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24063
Pavel Jankovský
Host

Petr Měřínský, Pohled středoškoláků na politické dění a na jednotlivé politické strany, https://www.youtube.com/watch?v=-4B5QsB_sSM

Je podle Vás v současnosti stále udržitelné dělení politických stran na pravicové, středové a levicové? Setkal jste se s fenoménem, kdy se politická strana či hnutí prezentuje jako člen jedné kategorie, zatímco reálně provádí politiku jiné kategorie? Odpovídali na oba průzkumy před i po koronavirové krizi titíž respondenti?

Formulace otázek, by mohla být nejasná pro respondenty, jak by jste napsala instrukci k otázkám (např. 7, 10, 11)?