Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24059
Pavel Jankovský
Host

Barbora Lucie Pavlíková, Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice, https://www.youtube.com/watch?v=n6lr6e68DuQ

Jakou spojitost má podle Vás rozvoj cestovního ruchu s negativními jevy v podobě kriminality, šíření nakažlivých chorob, nezákonné migrace či nelegálního obchodu s různými zakázanými předměty?

Navrhněte postup, při kterém by byl účinně restartován cestovní ruch v hl. m. Praze. Jaké předpoklady by bylo třeba vytvořit a v jakém časovém horizontu by se to mohlo podařit?