Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24057
Zora Vazačová
Host

Miroslav Hovězák
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Cenotvorba z pohledu mezioborových vztahů
https://www.youtube.com/watch?v=qKirt7cZ4wI&feature=youtu.be

1) V úvodu formulujete hypotézu: „externí vlivy mají vliv na cenu; kompetentnost supermarketů je nižší než u malých lokálních obchodů“. Zodpovězte tuto otázku na základě vašich výsledků.
2) Proč české supermarkety využívají spíše strategii high-low pricing, než everyday low pricing?
3) Množství fotografií je opravdu rozsáhlé. Na základě jakých kritérií jste vybíral sortiment?
4) Skutečně stanovuje cenu v obchodě koncový obchod?
5) Jak se projevují mezioborové vztahy na cenotvorbě?
6) Platí stejné poznatky a principy tvorby cen i pro ostatní maloobchodní jednotky?
7) Jak ovlivní současná epidemiologická situace tyto faktory a jaké lze očekávat změny v cenách zboží?