Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24054
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 11
Jméno a příjmení autora: Jakub Henzl
Název práce: Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie
Otázka:
1. Ve své práci se zabýváte chronickou lymfocytární leukémií. Mohl byste stručně charakterizovat akutní leukémii a uvést základní typy tohoto onemocnění?