Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24040
tomas
Správce

Práce věnující se na první pohled banální problematice je podložena slušnou motivací, zjevně řeší reálný problém. Otázkou je, jestli by se povedlo vedení školy přesvědčit odpovědný personál, aby sledoval stav toaletiního papíru na internetu. Z těchnického hlediska se jedná o řešení spíše jednodušší, je využito běžně dostupných a notoricky známých modulů bez hlubší analýzy úlohy. Zpracování je ovšem dotaženo po všech stránkách do funkčního celku. K diskusi je, zda není výsledné zařízení příliš velké pro praktické umístění v zásobníku. Práce postrádá konkrétní návrh řešení pro síť senzorů, neboť jedna krabička problém v celé škole nevyřeší. Po formální stránce je práce zpracována hezky, pouze bych do budoucna výpisy zdrojových kódů nahradil vývojovými diagramy. Držím autorce palce, ať se problém s doplňováním podaří vyřešit.