Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24037
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 8
Jméno a příjmení autora: Vendula Mihaldová
Název práce: Modernizace metod protetické stomatologie díky využití CAD/CAM technologie
Otázky:
1. Uveďte, jaké jsou funkce odontoblastů?
2. Vzhledem k vašemu hlubokému zájmu o dentes je Vám jistě známo, že i císař Karel IV. měl poúrazový problém v ústní dutině. Uveďte, o jaký problém šlo?
3. Anomálie zubů mohou vznikat i u hematologických chorob. Můžete uvést příklad?