Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24035
Zora Vazačová
Host

Ivana Knoulichová
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové
Použitelnost software
https://www.youtube.com/watch?v=eyNei4iU4-4&feature=youtu.be

1) Popište postup, jak jste kontaktovala respondenty? Jaké kritéria jste volila pro jejich výběr?
2) Jak byste doporučila Tesco změnit jejich e-shop, aby byl pro uživatele příjemnější?
3) Vysvětlete význam určení cílové skupiny zákazníků při přípravě e-shopu.
4) Ovlivní vedlejší výdaje (balení, doprava) a způsob úhrady rozhodování zákazníka o využití e-shopu?
5) Existují významné rozdíly v pravidlech použitelnosti (resp. UX) pro PC a mobilní zařízení? Jak se liší UX design pro mobilní zařízení?
6) Jaké další způsoby měření UX znáte a které byste zvolila, pokud byste chtěla provést hlubší a detailnější analýzu?
7) Stručně popište svou práci s informačními zdroji