Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24030
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 7
Jméno a příjmení autora: Adéla Kubištová
Název práce: Antibiotické účinky česneku setého
Otázky:
1. Upřesněte podrobněji, jakým způsobem jste připravovala výluh česneku.
2. Ve své práci uvádíte (viz str. 24), že jste použila tyto odrůdy česneku: Dukát, Unikát a Germidour. Jaké jsou rozdíly v podílu obsahových látek jednotlivých odrůd? Jsou Vám známé? Případně jak jste je stanovili?
3. Jak velká byla inhibiční zóna v případě hodnocení 1, 2, 3 (v mm)? Případně, jak byla stanovena hranice mezi kategoriemi 1, 2, 3?